| Revolution Newspaper | revcom.us

 

از عصیان زنان علیه حجاب اجباری دفاع می کنیم!

چهل سال پس از خروش زنان در ۸ مارس ۱۳۵۷ علیه فرمان حجاب اجباری و در سالگرد خیزش دی ماه ۹۶ زحمتکشان و فرودستان و سالگرد جنبش سرفراز زنان خیابان انقلاب، در زمانۀ اعتلای مبارزات و اعتصابات و تظاهرات کارگران، معلمان، کشاورزان، دانشجویان، بازنشستگان و دیگر قشرهای اجتماعی و صنفی، خواهان دفاع از مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری هستیم.
مبارزه با حجاب اجباری در ایران را، در پیوند با مبارزه علیه هر شکلی از تحقیر و ستم بر زنان و پدرسالاری در سراسر جهان، علیه دولتها و باندهای بنیادگرای اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا، علیه مردسالاری و سکسیسم دولتهای سرمایه داری و فاشیستهای مسیحی و دست راستی در آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و شرق دور پیش خواهیم برد.

ما زنان و مردان پشتیبانِ جنبش علیه حجاب اجباری و حامی برابری زن و مرد:
۱. مبارزه با حجاب اجباری را به مبارزه با تفتیش عقاید، تحمیل باور و اندیشه، تحمیل دین و سبک زندگی اجتماعی مردم و در دفاع از آزادی های فکری، اجتماعی و تنوع سلایق و گرایشات جنسی و حقوق ال.جی.بی.تی.کیوها پیوند می زنیم.
۲. مبارزه با حجاب اجباری را به مبارزه با شکنجه و زندان، سرکوب و دستگیری فعالین سیاسی و اجتماعی و صنفی، و در دفاع از آزادی های سیاسی و آزادی همۀ زندانیان سیاسی و عقیدتی پیوند می زنیم.
۳. مبارزه با حجاب اجباری را به مبارزه با جنگهای ویرانگر ارتشهای امپریالیستی و ارتجاعی منطقه در خاورمیانه و نزاعها و اختلافات دینی و فرقه ای از سوریه و عراق تا یمن و افغانستان و برای دستیابی همۀ مردم به علم و آگاهی در برابر جهل و خرافۀ دینی و تاریک اندیشی و جدایی دین از دولت، پیوند می زنیم.
۴. مبارزه با حجاب اجباری را به مبارزه با بیکاری، فقر و محرومیت، دزدی و فساد اقتصادی، استثمار و به غارت بردن دسترنج کارگران، معلمان، کشاورزان و کودکانِ کار و در دفاع از رفاه، برابری و امنیت اقتصادی و اجتماعی همه مردم پیوند می زنیم.
۵. مبارزه با حجاب اجباری را به مبارزه با هرشکل تبعیض ملی، فرهنگی و دینی علیه کردها، عربها، ترکها، افغانستانی ها، ترکمنها، بلوچها، دراویش، بهاییان و غیره و در دفاع از برابری و آزادی همه ملل و فرهنگهای ساکن ایران و منطقه پیوند می زنیم.
۶. مبارزه با حجاب اجباری را به مبارزه با نابودی محیط زیست و به تاراج بردن طبیعت توسط روابط تولیدی سرمایه داری که مولدِ رانت خواری و فساد است و در دفاع از هوای پاک و بازسازی و احیای تالابها، رودخانه ها، دریاچه ها، کوه ها و جنگلها برای نسلهای آتی مردم جهان پیوند می زنیم.
پس «بترسید بترسید – ما همه با هم هستیم»!
آزادی زن، مسالۀ کلِ جامعۀ بشری است. جامعه ای که نیمی از جمعیت آن شهروند درجه دوم به حساب می آید، جامعه ای عقب مانده و خفقان آور است. هزاران سال پیش، فرودستی اجتماعی زن همراه با ظهور مالکیت خصوصی و استثمار به جود آمد. امروز، روابط مردسالارانه و پدرسالارانه، و هر معضل اجتماعی دیگر مانند جنگ های امپریالیستی و نابودی محیط زیست جملگی ریشه در عملکرد روابط تولیدی سرمایه داری دارند. پس، ما خواهان جهانی بدون استثمار و بهره کشی، بدون تبعیض و ستم و سرکوب، بدون جنگ و نابودی محیط زیست هستیم. جامعه ای که نه فقط هر زن بلکه هر انسانی فارغ از جنسیت، هویت و ملیت، باور و عقیده، یک انسان کامل محسوب شده و در آن، امکانات همسان برای کل بشریت در مسیر یک زندگی انسانی و بالفعل کردن توانایی ها، خلاقیتها و امیدهایش فراهم است. جامعه ای که شکوفایی هر انسان، شرط شکوفایی همگان است.


نه به حجاب اجباری! زنده باد آزادی و برابری!
ما زنان آزاده – از حجاب اجباری – بیزاریم بیزاریم!
عصیان، خیابان، جای زنان همینجا است!
فقر، حجاب، استثمار – آماج یک پیکارند!
زن، کارگر، دانشجو – اتحاد اتحاد!

امضاکنندگان

شهرزاد مجاب
مریم جزایری
شکیب مصدق، خواننده انترناسیونالیست افغانستانی، اهدا کنندۀ کلیپ «ما از عصیان زنان علیه حجاب اجباری حمایت می کنیم»
مریم زارعی، سازنده فیلم «زاده شده در اوین»، اکران شده در فستیوال برلیناله
اشرف غیاثی، کتاب «و ما انکار خدایشان بودیم»

Email : eightmarch@mail.com
https://nashriyeosyan.wordpress.com/
8mars2019@gmail.com

سامی امضاکنندگان /Supporters

 

 

Get a free email subscription to revcom.us:Volunteers Needed... for revcom.us and Revolution

Send us your comments.